• Gabinet Psychologiczny KiD
  • Gabinet Psychologiczny KiD
  • Gabinet Psychologiczny KiD
  • Gabinet Psychologiczny KiD
  • Gabinet Psychologiczny KiD
  • Gabinet Psychologiczny KiD
  • Gabinet Psychologiczny KiD

Angielski w dysleksji

KiD - Angielski w Dysleksji

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów, którzy doświadczają trudności w nauce języka angielskiego, w szczególności spowodowanych dysleksją rozwojową lub, w przypadku młodszych dzieci, ryzykiem dysleksji.

Oferujemy zajęcia z języka angielskiego dostosowane do indywidualnych potrzeb edukacyjnych dziecka, na podstawie wywiadu z rodzicami i uczniem, szczegółowych kwestionariuszy oraz analizy dostarczonej dokumentacji (np. opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej).

Zajęcia obejmują ćwiczenia odwołujące się do metod, jakie stosuje się w terapii uczniów z dysleksją (m.in. technika polisensorycznego uczenia się, skojarzenia, wykorzystywanie multimediów w edukacji), które ułatwiają dzieciom przyswojenie języka angielskiego, jednocześnie trenując spostrzegawczość, percepcję wzrokową i słuchową oraz obniżając poziom stresu związanego z nauką języka obcego. Na zajęciach wykorzystywane są elementy treningu lateralnego przy użyciu specjalistycznej aparatury Metody Warnkego.

Zajęcia prowadzi psycholog - lektor języka angielskiego.