• Gabinet Psychologiczny KiD
  • Gabinet Psychologiczny KiD
  • Gabinet Psychologiczny KiD
  • Gabinet Psychologiczny KiD
  • Gabinet Psychologiczny KiD
  • Gabinet Psychologiczny KiD
  • Gabinet Psychologiczny KiD

Pokonujemy problemy w nauce!


KID Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne powstało z myślą o wszechstronnym wspomaganiu prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży.
Naszym celem jest niesienie profesjonalnej pomocy w pokonywaniu trudności w sferze poznawczej i emocjonalnej.
Działaniami obejmujemy głównie dzieci, młodzież i ich rodziców, ale wsparcie znajdą u Nas również osoby dorosłe. Nasz zespół tworzą otwarci na Państwa problemy i potrzeby, wykwalifikowani psychologowie i pedagodzy.

W ramach naszej działalności prowadzimy:
- diagnozę psychologiczno-pedagogiczną (np. funkcjonowania emocjonalnego, gotowości szkolnej, przyczyn niepowodzeń szkolnych m.in. dysleksja, dyskalkulia),
- porady i konsultacje dla rodziców,
- indywidualną terapię dla dzieci i młodzieży ukierunkowaną na pokonywanie trudności edukacyjnych i emocjonalnych (Metoda Warnke, EEG-biofeedback, terapia matematyczna, arteterapia, psychoterapia, terapia logopedyczna),
- grupowe zajęcia dla dzieci i młodzieży (m.in. socjoterapia, zajęcia stymulujące rozwój gotowości szkolnej),
- szkolenia dla rodziców i nauczycieli.

Specjalną ofertę szkoleń dla Rad Pedagogicznych i warsztatów dla uczniów kierujemy również do szkół i przedszkoli.

KID Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest placówką wpisaną do ewidencji szkół i placówek oświatowych niepublicznych Powiatu Wejherowskiego pod numerem 124 i jako taka posiada uprawnienia do wydawania opinii honorowanych przez szkoły i okręgowe komisje egzaminacyjne.