• Gabinet Psychologiczny KiD
  • Gabinet Psychologiczny KiD
  • Gabinet Psychologiczny KiD
  • Gabinet Psychologiczny KiD
  • Gabinet Psychologiczny KiD
  • Gabinet Psychologiczny KiD
  • Gabinet Psychologiczny KiD

Terapia trudnosci w nauce matematyki

KiD - Terapia Matematyczna

Rośnie grupa dzieci doświadczających trudności w nauce matematyki. Aby wesprzeć je w nabywaniu kompetencji matematycznych przygotowaliśmy zajęcia terapeutyczno-edukacyjne oparte na bezpośrednim i osobistym doświadczaniu, manipulowaniu, eksperymentowaniu i samodzielnym rozwiązywaniu zadań.

Podczas spotkań dzieci i uczniowie rozwijają posiadane umiejętności w oparciu o indywidualny program terapeutyczny. Rozwiązują zadania i łamigłówki, grają w gry matematyczne, korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, układają i rozwiązują matematyczne zadania oraz gry i zabawy. Ćwiczenia matematyczne przeplatane są zabawami, pozwalającymi na rozładowanie napięć emocjonalnych towarzyszących niepowodzeniom w nauce.

Zajęcia przeznaczone są dla:
- dzieci przedszkolnych mających problemy w opanowaniu podstaw związanych z edukacją matematyczną np.: orientacja w czasie i kierunkach, przyswojenie pojęcia liczby, itp.
- uczniów edukacji wczesnoszkolnej wykazujących trudności w uczeniu się matematyki,
- uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej z trudnościami w matematyce.