Nasz zespół tworzą otwarci na Państwa problemy i potrzeby, wykwalifikowani psychologowie i pedagodzy. Regularnie podnosimy swoje kwalifikacje, aby zapewniać osobom korzystającym z naszych usług jak najlepsze wsparcie.

mgr Dominika Reglińska

psycholog, neuroterapeuta, trener Metody Warnkego, praktyk Metody Tomatisa I i II stopnia

Ukończyła studia magisterskie na wydziale psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu indywidualnej terapii trudności szkolnych w języku polskim oraz w języku angielskim, jak również zajęć grupowych dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Swoje umiejętności doskonali uczestnicząc w licznych szkoleniach, m.in.: EEG-Biofeedback, Metoda Warnkego (I i II stopień), Stosowana Analiza Zachowania (szkolenie 3-modułowe), Terapia Ręki, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Mediacje rówieśnicze oraz szkolenia z zakresu Metody Krakowskiej (Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania, Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji), prowadzenie „Szkoły dla Rodziców”.

W KID Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym zajmuje się diagnozą i terapią trudności szkolnych, prowadzi terapię Metodą Tomatisa oraz terapię Metodą Warnkego. Realizuje warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli oraz terapię behawioralną małych dzieci.

mgr Karolina Podrażka

psycholog, neuroterapeuta, trener Metody Warnkego, praktyk metody Kids Skills, praktyk Metody Tomatisa I i II stopnia

Absolwentka studiów magisterskich na wydziale psychologii UG oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu neuroterapii EEG-Biofeedback oraz indywidualnej terapii trudności szkolnych i emocjonalnych. Swój warsztat poszerza uczestnicząc w różnorodnych szkoleniach m.in.: EEG-Biofeedback (I i II stopnia), Metoda Warnkego (I i II stopnia), Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu, KidsSkills.

W KID Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym prowadzi zajęcia krótkoterminowej terapii psychologicznej w nurcie TSR, prowadzi terapię Metodą Tomatisa, terapię Metodą Warnkego, diagnozę psychologiczną oraz konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli.

mgr Anna Wosińska

psycholog, arteterapeuta, neuroterapeuta, trener Metody Warnkego

Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim. Jest absolwentką studiów podyplomowych z zakresu: zarządzania oświatą, surdotyflopedagogiki, arteterapii i terapii ruchowej. Ukończyła liczne szkolenia między innym: EEG-Biofeedback, Metoda Warnkego, kurs Analizy Transakcyjnej I i II stopnia, kurs z zakresu Integracji Sensorycznej I stopnia, kurs Szkoła rodziców i wychowawców, Diagnoza i terapia dziecka z niepełnowartościowym systemem nerwowym, Terapia rodzin i poradnictwo rodzinne, Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne, szkolenie z zakresu wiedzy na temat narkomanii i HIV/AIDS i inne.

Wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzicami i dziećmi wykorzystuje w naszym Centrum podczas diagnozy psychologicznej, konsultacji i indywidualnych spotkań terapeutycznych dla dzieci z trudnościami w nauce.

mgr Natalia Pazdro

logopeda, neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji, audiolog ogólny

Studia I-go stopnia ukończyła na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z tytułem logopedy i audiologa ogólnego. Tytuł magistra uzyskała na Uniwersytecie Gdańskim ze specjalizacją wczesnej interwencji logopedycznej. Jest absolwentką neurologopedycznych studiów podyplomowych.

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, a swoje kwalifikacje stale poszerza uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i szkoleniach m.in. Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania czy Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz.

W KID Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym zajmuje się diagnostyką i terapią logopedyczną oraz rehabilitacją zaburzeń słuchu.

Andrzej Pawełko

mgr Andrzej Pawełko

pedagog specjalny, psycholog, mediator, ekonomista

Ukończył liczne studia magisterskie (pedagogika specjalna – resocjalizacja UG, psychologia SWPS Warszawa, ekonomia UG) oraz podyplomowe (Studia Podyplomowe z zakresu Etyki , Studium Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii, Studia Podyplomowe Literacko – Artystyczne, Studia Podyplomowe – Psychologia w sporcie, Studia Podyplomowe – Mediacje Sądowe i Pozasądowe. Uczestnik różnorodnych szkoleń między innymi: „Spójrz inaczej na agresję”, „Techniki zapamiętywania”, „Zarządzanie stresem”, „Asertywność”, „Zarządzanie sobą w czasie”, „Negocjacje”, „Komunikacja i perswazja”, szkolenie na temat profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W naszym Centrum wykonuje diagnozę pedagogiczną i prowadzi grupy socjoterapeutyczne oraz rozmowy indywidualne z dziećmi i młodzieżą szkolną.

mgr Monika Jabłońska

pedagog (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej), trener Metody Warnkego

Studia ukończyła na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. Systematycznie doskonali swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach, m.in.: Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym-terapia pedagogiczna, Metoda Warnkego, Aktywne formy pracy w nauczaniu przedszkolnym i zintegrowanym, Wstępny kurs dramy, ,Przyjaciele Zippiego (uprawnienia do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi), Metoda dobrego startu, Metoda ruchu rozwijającego wg. Weroniki Sherborne. W naszym centrum prowadzi terapię percepcji słuchowej, mowy i prawidłowej pisowni z wykorzystaniem metody Warnkego oraz grupę „Kalejdoskop emocji” – zajęcia mające na celu doskonalenie umiejętności społecznych oraz lepsze radzenie sobie z emocjami.

mgr Justyna Domańska

psycholog, neuroterapeuta, trener Metody Warnkego

Absolwentka studiów magisterskich na wydziale psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Aktualnie poszerza kompetencje poprzez studia podyplomowe wkierunku edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Szkolenia, które ukończyła to m.in.: EEG-Biofeedback, Metoda Warnkego (I i II stopnia), trener Treningu Umiejętności Społecznych.

W KID Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym prowadzi terapię EEG-Biofeedback, treningi przetwarzania słuchowego Metodą Warnkego, grupowe zajęcia TUS. Ponadto wykonuje diagnozy psychologiczne – głównie pod kątem zaburzeń ze spektrum Autyzmu.

mgr Kornelia Walisiak

psycholog, neuroterapeuta, trener metody Warnkego

Absolwentka studiów Magisterskich na kierunku psychologia na Uniwersytecie
Humanistycznospołecznym SWPS w Sopocie – ścieżka specjalności: psychologia kliniczna
oraz zdrowia. Najważniejsze ukończone szkolenia to: Metoda Warnkego , EEG-Biofeedback, trener Treningu Umiejętności Społecznych oraz Stosowana Analiza Zachowania (szkolenie 3-modułowe). Obecnie podnosi swoje kwalifikacje w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz Fundacji Pomorskiego Centrum Psychotraumatologii, gdzie odbywa Szkolenie z Psychotraumatologii Praktycznej.

W KID Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym prowadzi treningi przetwarzania słuchowego Metodą Warnkego, terapię EEG-Biofeedback oraz grupowe zajęcia TUS.

Adrianna Kasprzyk

pedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki

Ukończyła Pedagogikę Wczesnej Edukacji ze specjalnością terapia pedagogiczna na Uniwersytecie Gdańskim. Aktualnie w trakcie studiów magisterskich z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Ateneum, Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku. Swoje umiejętności doskonali uczestnicząc w licznych szkoleniach, m. in.: Terapia behawioralna dzieci z autyzmem (3 stopnie), Diagnoza i terapia ręki (1 i 2 stopień), Trener metod relaksacyjnych, Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne.

W KID Centrum Psychologiczno- Pedagogicznym prowadzi terapię pedagogiczną (zajęcia korekcyjno- kompensacyjne) oraz terapię ręki.

mgr Aleksandra Bolda

psycholog

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Jest absolwentką studiów podyplomowych na kierunku Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyła szkolenia, m.in.: III-stopniowy kurs terapii behawioralnej dzieci z autyzmem, kurs edukatora seksualnego, kurs treningu antydyskryminacyjnego i równościowego. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, na co dzień pracuje behawioralnie z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi.

W KID Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym prowadzi konsultacje z rodzicami oraz indywidualne spotkania terapeutyczne z dziećmi.

mgr Aleksandra Juraszek

psycholog, terapeuta behawioralny

Studia Magisterskie na kierunku psychologia ukończyła na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Sopocie. Jest absolwentką studiów podyplomowych na kierunku Stosowana Analiza Zachowania. Ukończyła liczne szkolenia min.: III stopniowe kurs Terapii behawioralnej dzieci z autyzmem, VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii, Certyfikowany Partner Centrum Zdrowia Psychicznego i Rozwój umiejętności trenerskich. Aktualnie pracuje w KID Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku w Zespole ds Rodzinnej Pieczy Zastępczej. W obu placówkach pracuje z dziećmi i młodzieżą oraz prowadzi konsultacje rodzicielskie.

mgr Izabela Rytel

pedagog, terapeuta, logopeda, trener TUS I i II stopnia, wykładowca, coach

Studia magisterskie z zakresu pedagogiki ukończyła na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.
Jest również absolwentką studiów podyplomowych z zakresu logopedii na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.
Pracuje jako terapeuta i logopeda z dziećmi w spektrum autyzmu oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi.
Od ponad 20 lat prowadzi wykłady i szkolenia na terenie całej Polski m.in z zakresu komunikowania się, pracy z emocjami oraz radzenia sobie ze stresem.
Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu coachingu personalnego i grupowego.
Jako priorytet uznaje stałe pogłębianie swojej wiedzy i doskonalenie umiejętności w pracy z osobami wymagającymi wsparcia w zakresie komunikowania się i rozwoju.

W KID prowadzi zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz terapię logopedyczną.

mgr Danuta Peplińska

psycholog, psychoterapeuta

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Psychoterapeuta w trakcie czteroletniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Stale doskonali swój warsztat pracy. Bierze udział w licznych szkoleniach i warsztatach. Specjalizuje się w pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami.

W KID Centrum Psychologiczno- Pedagogicznym prowadzi konsultacje z rodzicami oraz indywidualne spotkania terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą. W pracy terapeutycznej, stosuje podejście poznawczo- behawioralne.

mgr Joanna Jaworska

psycholog, specjalista terapii SAZ

Ukończyła studia magisterskie na wydziale psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii oraz tworzeniu programów dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Odbyła staż w Princeton Child Development Institute w USA. Prowadziła szkolenia z różnorodnych zagadnień Stosowanej Analizy Zachowania. Kształciła teoretycznie i praktycznie nauczycieli, rodziców, terapeutów pracujących z osobami z autyzmem na terenie Polski. Również wykładała na studiach podyplomowych „Stosowana Analiza zachowania-terapia spektrum zaburzeń autystycznych”.

W KID Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym zajmuje się diagnozą, terapią dzieci ze spektrum autyzmu oraz konsultacjami dla rodziców dzieci z trudnościami w rozwoju.

mgr Krystyna Janowska

Psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, trener TUS i socjoterapeuta

Studia magisterskie z psychologii  ukończyła w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej – specjalizacja psychologia kliniczna. Ponadto ukończyła  I Stopień Systemowej Terapii Rodzin, Studia Podyplomowe Akademia Coachingu, Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny, Studia Podyplomowe Oligofrenopedagogika, Resocjalizacja i Socjoterapia oraz Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju. Jest absolwentką Studiów Podyplomowych Integracja sensoryczna, Kursu kwalifikacyjnego I i II stopnia integracji sensorycznej. Ponadto brała udział w szkoleniach i kursach, takich jak: Dieta sensoryczna-optymalne wsparcie terapii u osób z zaburzeniami neurorozwojowymi, Certyfikowana Akademia Arteterapii, Profesjonalne, innowacyjne metody arteterapeutyczne w holistycznej terapii dzieci i dorosłych – depresja, zespół stresu pourazowego, zaburzenia lękowe, zaburzenia zachowania, problemy emocjonalne i rozwojowe. Ukończyła Specjalistyczne szkolenie Mediacji rówieśniczych, szkolnych, oświatowych i edukatora mediatorów rówieśniczych, kurs Trener Treningu Umiejętności Społecznych I i II stopnia.

W KID Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym wykonuje diagnozę i prowadzi terapię zaburzeń z zakresu integracji sensorycznej.

mgr Monika Strehlau-Kamińska

pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta ręki

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, ukończyła pedagogikę specjalną z oligofrenopedagogiką, studia
podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz edukację i terapię osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Najważniejsze kursy i szkolenia: trener TUS, terapia motoryki ręki ( 1 i 2 stopnia), Stosowana Analiza Zachowania (szkolenie 3-modułowe), instruktor ds. uzależnień (roczny kurs kwalifikacyjny), terapia przez sztukę, Metoda Krakowska ( symultaniczno- sekwencyjna nauka czytania, wspomaganie procesów myślenia, programowanie języka), praca z dzieckiem z FASD, zarządzanie zachowaniami trudnymi w autyzmie oraz wiele innych form doskonalenia zawodowego. Pracuje w nurcie pozytywnej terapii behawioralnej oraz w oparciu o założenia Metody Krakowskiej.

W poradni KID, zajmuje się długoterminową terapią indywidualną dzieci trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, wyzwaniami rozwojowymi, prowadzi także zajęcia podwyższające kompetencje emocjonalne dzieci oraz konsultacje dla rodziców. Zajmuje się także diagnozą funkcjonalną małego
dziecka.

Paulina Biedroń

pedagog specjalny, surdopedagog, oligofrenopedagog

Studia pedagogiczne ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim. Aktualnie pracuje w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym w Gdyni, gdzie na co dzień prowadzi zajęcia terapeutyczne z dziećmi w oparciu o model stosowanej analizy zachowania (SAZ). Stale doskonali swój warsztat pracy poprzez udział w superwizjach. Bierze także udział w licznych szkoleniach i warsztatach m.in. dotyczących pisania programów terapeutycznych dla dzieci z trudnościami rozwojowymi.

W KID poradni zajmuje się terapią indywidualną i grupową dla dzieci z autyzmem i innymi trudnościami rozwojowymi.

dr n.med. Agata Cichoń-Chojnacka

specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, terapeuta systemowy

Po zakończonych studiach medycznych rozpoczęła specjalizację w kierunku psychiatrii wieku rozwojowego. Kolejnym krokiem były studia z zakresu oddziaływań psychoterapeutycznych w wieku rozwojowym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz trzyletni kurs „Systemowe rozumienie rodziny” ważny dla diagnostyki oraz terapii dzieci i rodzin. Od 2016 roku przewodniczy Gdyńskiemu Centrum Diagnozy i Terapii FASD. W naszym centrum dr. Cichoń-Chojnacka przeprowadza jednorazowe konsultacje lekarskie oraz zajmuje się diagnozą zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży.

mgr Maja Mamżyńska

psycholog, terapeuta, praktyk metody Kids Skills

Studia magisterskie na kierunku psychologia ukończyła na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Sopocie. Obecnie poszerza swoją wiedzę na studiach podyplomowych z zakresu edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu. Ukończyła liczne szkolenia m.inTerapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (I i II stopień), Kids Skills – Dam radę i Jestem z Ciebie dumny, Zrozumieć mutyzm wybiórczy- podejście praktyczne oraz Trening Umiejętności Społecznych. 

W KID Poradni prowadzi konsultacje z rodzicami, diagnozę psychologiczną oraz indywidualne spotkania terapeutyczne z dziećmi.