KidsSkill
NOWOŚĆ W OFERCIE!!!
METODA JESTEM Z CIEBIE DUMNY!
Metoda Jestem z Ciebie Dumny! została stworzona przez fińskiego psychiatrę dr Bena Furmana i charakteryzuje się wysoką skutecznością w procesie zdobywania pożądanych umiejętności przez dzieci i wspieraniu ich rozwoju. Dzieci chętniej uczą się nowych umiejętności niż przyjmują informację, że są do niczego i muszą pozbyć się problemu. Metoda z powodzeniem może być stosowana w pracy z dziećmi od ok. 3 roku życia.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, rodziców i opiekunów, którzy chcą dowiedzieć się jak:

– pomagać dzieciom w uczeniu się nowych umiejętności i przezwyciężaniu trudności z emocjami i zachowaniem
– efektywnie zachęcać i wspierać dzieci, aby mogły w pełni wykorzystywać swój potencjał
– radzić sobie z zachowaniami niepożądanymi lub brakiem poprawy zachowania u dzieci

Szkolenie składa się z pięciu spotkań (każde z nich 1,5-2h)
Spotkanie 1 Przedstawienie programu Jestem z Ciebie dumny! Zasady dobrej pochwały.
Spotkanie 2 Dłoń narzekania, dłoń życzeń. Jak swoją postawą ukierunkowujemy dzieci?
Spotkanie 3 Konstruktywna rozmowa o dziecku z innymi dorosłymi (nauczycielami, rodzicami, opiekunami). Przyjmowanie krytyki.
Spotkanie 4 Dam radę! – program wspierający dzieci w nabywaniu nowych umiejętności
Spotkanie 5 Kroki do odpowiedzialności – sposób pracy z dzieckiem, umożliwiający mu wzięcie odpowiedzialności za swoje zachowanie – alternatywa do karania i upominania dziecka.
Metody pracy:
mini wykłady, ćwiczenia warsztatowe – w grupach i parach, wymiana doświadczeń, dyskusje

Zajęcia rozpoczynają się cyklicznie po zebraniu się grupy.