„ABC emocji” – zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat
„ABC emocji” ma na celu rozwój umiejętności społeczno-emocjonalnych małych dzieci. Podczas zajęć dzieci uczą się jak dobrze funkcjonować w grupie, nawiązywać przyjaźnie, radzić sobie z trudnymi sytuacjami i towarzyszącymi im emocjami.

Program jest podzielony na pięć spotkań, z których każde dotyczy innego zagadnienia. Każde ze spotkań może być również zrealizowane osobno.

Spotkanie 1: Emocje
Dzieci omawiają uczucia smutku, szczęścia, złości i strachu. Dowiadują się jak rozpoznać, z jaką emocją mają do czynienia. Ćwiczą mówienie tego, jak czują się w różnych sytuacjach i poznają sposoby poprawiania własnego samopoczucia.
Cel: Doskonalenie u dzieci zdolności rozpoznawania i radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Spotkanie 2: Oswoić złość Podczas tego spotkania dzieci dowiadują się jak radzić sobie ze złością. Co zrobić, by nad swoją złością zapanować i jak zachować się w sytuacjach, które złość wyzwalają.
Cel: Doskonalenie umiejętności samoregulacji emocjonalnej.

Spotkanie 3: Komunikacja W ramach tej części dzieci uczą się skutecznej komunikacji. Program uczy dzieci słuchać innych, jak prosić o pomoc i mówić to, co chce się powiedzieć, nawet w niesprzyjających okolicznościach.
Cel: Doskonalenie u dzieci zdolności komunikowania własnych uczuć.

Spotkanie 4: Rozwiązywanie konfliktów Ta część dotyczy tego, jak rozwiązywać konflikty. Dzieci uczą się jak radzić sobie w przypadku kłótni. Co zrobić w trudnej sytuacji – jak przepraszać i dać się przeprosić.
Cel: Doskonalenie u dzieci zdolności rozwiązywania konfliktów.

Spotkanie 5: Dajemy sobie radę Podsumowanie wszystkiego, czego dzieci nauczyły się: znajdowania różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami, pomagania innym oraz adaptowania się do nowych sytuacji.
Cel: Doskonalenie u dzieci zdolności wykorzystywania rozmaitych strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Co dzieci zyskują dzięki zajęciom?
– uczą się rozpoznawać stany emocjonalne swoje i innych ludzi
– dowiadują się, że mogą odczuwać wszystkie (nawet negatywne) emocje i dążyć do realizacji własnych potrzeb
– uczą się jak okazywać emocje tak, by nie zranić innych
– świat emocji dziecka ulega uporządkowaniu
– nabierają przekonania, że okazywanie pozytywnych uczuć jest równie ważne jak okazywanie trudnych emocji (okazywania radości i zadowolenia też trzeba się uczyć)
– twórczo pracują w grupie, co bardzo podnosi kreatywność dziecka i jego samoocenę
– poznają techniki relaksacyjne i ćwiczenia oddechowe