Terapia psychologiczna w naszym centrum oparta jest na założeniach terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu (ang. Solution Focused Brief Therapy – SFBT) stworzonej przez Steva de Shazer’a oraz Insoo Kim Berg w Brief Family Therapy Center w Millwauke (USA). Pracujemy z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi. W pracy z małymi dziećmi (3-9 lat) wykorzystujemy metodę KidsSkills, która również pozostaje w nurcie podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniu.

Przed rozpoczęciem terapii z dzieckiem obowiązkowa jest konsultacja z jego opiekunem.

O Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniu (TSR) skupia się na wydobywaniu mocnych stron, zasobów oraz aktualnych potrzeb klienta. Dlatego też strategia i kierunek pracy determinowany jest tym, co klient uważa za najważniejsze dla niego. Celem terapii jest zawsze poszukiwanie najbardziej optymalnego rozwiązania dla sytuacji, w której klient się znalazł. TSR zajmuje się tym, „co się sprawdza” i „co pomaga” oraz szuka sposobów rozszerzania powyższych działań na inne płaszczyzny i momenty życia klienta. Mamy tu do czynienia z całkowitą akceptacją perspektywy patrzenia pacjenta na własne życie.
Do podstawowych założeń należy również uznanie „nieuchronności zmiany w życiu klienta”. Oznacza to, że nic nie trwa wiecznie w życiu człowieka. Stąd też większość wysiłków terapeutycznych nastawiona jest na szukanie, wydobywanie i wzmacnianie momentów, w których klient korzystał ze swoich sił, zasobów, umiejętności. Stąd też atmosfera samych spotkań terapeutycznych jest często przepełniona właśnie tym, co jest w danym człowieku dobre i dla niego korzystne.

O metodzie KidsSkills

Metoda Kids’ Skills – Dam Radę!, została stworzona przez fińskiego psychiatrę dr Bena Furmana i charakteryzuje się wysoką skutecznością w procesie zdobywania pożądanych umiejętności przez dzieci. Dzieci chętniej uczą się nowych umiejętności niż przyjmują informację, że są do niczego i muszą pozbyć się problemu. „Dam Radę!” z powodzeniem może być  stosowana w terapii dzieci od ok. 3 roku życia. Zmodyfikowaną wersję metody można stosować w terapii nastolatków, a nawet w przystępny sposób  pomagać osobom dorosłym. „Dam Radę!” może być wykorzystywana  także do wspierania prawidłowego rozwoju zdrowych dzieci.