Przykładowe tematy szkoleń dla Rad Przedszkola

„Mały złośnik w przedszkolu”

 • jak radzić sobie z dziecięcą złością i jak rozpoznać, z czego wynika
 • jak wspomóc rodziców w radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami ich dziecka
 • jak pracować z grupą, aby poprawić relacje między dziećmi i nauczyć je w akceptowalny sposób rozładowywać emocje

„Gotowość szkolna – jak wspierać rozwój dziecka, aby przygotować je do roli ucznia”

 • co kryje się pod określeniem „gotowość szkolna”
 • indywidualizacja pracy z dzieckiem przygotowującym się do rozpoczęcia nauki szkolnej
 • objawy trudności w zakresie funkcji decydujących o dojrzałości szkolnej dziecka

„ Proszę Pani, nudzi mi się”

 • jak dobierać zabawy i ćwiczenia, aby stymulować rozwój intelektualny dziecka, wykorzystywać jego mocne strony i pomóc mu pokonywać trudności
 • teoria inteligencji wielorakich H.Gardnera
 • zabawy rozwijające poszczególne typy inteligencji

„Rodzic w przedszkolu”

 • typy postaw rodzicielskich
 • jak dbać o efektywną współpracę z rodzicami
 • jak radzić sobie w kontakcie z tzw. „trudnym rodzicem”

„Dziecko autystyczne i z Zespołem Aspergera w przedszkolu”

 • objawy triady autystycznej
 • włączanie do grupy rówieśniczej, tworzenie warunków sprzyjających uczeniu się
 • zasady pracy edukacyjno-terapeutycznej

 

Chętnie przygotujemy i poprowadzimy spotkanie Rady Pedagogicznej również na inne zaproponowane przez Państwa tematy.

Temat, czas trwania i formę szkolenia dopasowujemy do indywidualnych potrzeb placówki. W przypadku grup mniejszych proponujemy zajęcia o charakterze prezentacji połączonej z elementami zajęć warsztatowych. Dla grup większych przygotujemy wykład zakończony dyskusją. Spotkania prowadzą psychologowie i pedagodzy z bogatym doświadczeniem w pracy z grupą.

Koszt szkolenia uzależniony jest od czasu trwania spotkania:

Bawimy się i uczymy z Robotem Cubetto

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty cyklu 6 zajęć skierowanych do starszych grup przedszkolnych (4-6lat). Są to zajęcia edukacyjne z elementami nauki kodowania i robotyki, stworzone z myślą o stymulowaniu kreatywności oraz rozwoju poznawczego dzieci, jak również rozwijaniu kompetencji istotnych do podjęcia nauki szkolnej.
Pracujemy z innowacyjnym robotem Cubetto, który jest bezpieczny dla dzieci, stworzony w Anglii, zgodnie z założeniami Montessori.

W programie zajęć:

 • zadania rozwijające myślenie logiczno-matematyczne i wnioskowanie przyczynowo-skutkowe
 • praca z CUBETTO – przyjaznym robotem, który pomaga rozwijać zdolności poznawcze dzieci, uczy podstaw kodowania i programowania
 • twórcze budowanie – zajęcia z wykorzystaniem klocków LEGO
 • „współpraca czyni mistrzów”- trening umiejętności współpracy w celu rozwiązywania problemów zadaniowych

Forma zajęć : cykl 6 spotkań x 50 minut ( 2 spotkania w miesiącu)
Koszt: 200 zł / spotkanie dla jednej grupy ( maksymalnie 10 dzieci w grupie). Przy większej ilości dzieci podział na dwie grupy.

ABC emocji

ABC emocji to zajęcia przeznaczone dla dzieci przedszkolnych w wieku 4-6 lat. Mają na celu rozwój ich umiejętności społeczno-emocjonalnych. Podczas zajęć dzieci uczą się jak dobrze funkcjonować w grupie, nawiązywać przyjaźnie, radzić sobie z trudnymi sytuacjami i towarzyszącymi im emocjami.

Co dzieci zyskują dzięki zajęciom?

 • uczą się rozpoznawać stany emocjonalne swoje i innych ludzi
 • dowiadują się, że mogą odczuwać wszystkie (nawet negatywne) emocje i dążyć do realizacji własnych potrzeb
 • uczą się jak okazywać emocje tak, by nie zranić innych
 • świat emocji dziecka ulega uporządkowaniu
 • rozwiną kompetencje społeczne

Spotkanie 1 Emocje

Dzieci omawiają uczucia smutku, szczęścia, złości i strachu. Ćwiczą mówienie tego, jak czują się w różnych sytuacjach i poznają sposoby poprawiania własnego samopoczucia.

Spotkanie 2 Oswoić złość Podczas tego spotkania dzieci dowiadują się co zrobić, by zapanować nad swoją złością i jak zachować się w sytuacjach, które złość wyzwalają.

Spotkanie 3 Komunikacja W ramach tej części dzieci uczą się jak słuchać innych, jak prosić o pomoc i mówić o swoich potrzebach.

Spotkanie 4 Rozwiązywanie konfliktów Dzieci uczą się jak radzić sobie w przypadku kłótni. Co zrobić w trudnej sytuacji – jak przepraszać i dać się przeprosić.

Spotkanie 5 Dajemy sobie radę Podsumowanie wszystkiego, czego dzieci nauczyły się: znajdowania różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami, pomagania innym oraz adaptowania się do nowych sytuacji.

Forma zajęć : cykl 5 spotkań x 50 minut ( możliwość przeprowadzenia jedynie wybranych spotkań)
Koszt: 200 zł / spotkanie dla jednej grupy ( maksymalnie 10 dzieci w grupie). Przy większej ilości dzieci podział na dwie grupy.