Przykładowe tematy szkoleń dla Rad Pedagogicznych

„Rodzic w szkole”

 • typy postaw rodzicielskich
 • jak dbać o efektywną współpracę z rodzicami
 • jak radzić sobie w kontakcie z „trudnym rodzicem”, ABC asertywności

Akcja integracja – budowanie zespołu i pozytywnych relacji w grupie pracowników”

 • poznaję moich kolegów z pracy
 • siła grupy vs siła jednostki
 • ćwiczenia i zabawy integracyjne

„Cyberświat, czyli o Internecie dla nauczycieli”

 • profilaktyka uzależnienia od komputera i Internetu
 • jak pomóc uczniom uzależnionym od Internetu i ich rodzicom
 • czym jest cyberprzemoc?

„Nowoczesne terapie trudności szkolnych”

 • inne spojrzenie na problem dysleksji rozwojowej i zaburzeń uwagi,
 • jak ćwiczyć z dziećmi żyjącymi w epoce multimediów.

Przygotujemy również szkolenie na każdy zaproponowany przez Państwa temat.
Temat, czas trwania i formę szkolenia dopasowujemy do indywidualnych potrzeb placówki. Spotkania prowadzą psychologowie i pedagodzy z bogatym doświadczeniem w pracy z grupą.

Koszt szkolenia uzależniony jest od czasu trwania spotkania:

 • 2 godziny – 390zł brutto
 • 3 godziny – 590zł brutto