Propozycje warsztatów dla uczniów

„Złość kontrolowana”

zapobieganie agresji i przemocy rówieśniczej – zajęcia profilaktyczno-wychowawcze, których celem jest zapobieganie przemocy wśród uczniów

„Razem możemy więcej”

zajęcia mające na celu integrację zespołu klasowego oraz poprawę współpracy między uczniami

„Uczeń w sieci”

zagrożenia i zasady bezpieczeństwa w Internecie, zajęcia profilaktyki cyberprzemocy

„Potrafię mówić nie”

zajęcia profilaktyki uzależnień od alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych

Każdy z warsztatów planowany jest na 2 godziny lekcyjne.

Przygotujemy również warsztaty na każdy zaproponowany przez Państwa temat.