DIAGNOZY

(DO KAŻDEJ OPINIA PISEMNA)

RODZAJ ZAJĘĆ CZAS TRWANIA CENA
Logopedyczna 1 spotkanie około 60 minut 200 zł
Przetwarzania słuchowego WARNKE 1 spotkanie około 60 minut 200 zł
Psychologiczno-pedagogiczna 2-3 spotkania, 120 min + 90 min 490 zł
Dyskalkulii 2-3 spotkania, 180 min + 90 min 580 zł
Integracji sensorycznej 1 spotkanie około 150 minut 450 zł
Autyzmu 2-3 spotkania 700 zł
Tomatis z programem terapeutycznym 1 spotkanie około 60 minut 200 zł
Fizjoterapii 1 spotkanie 200 zł

KONSULTACJE

RODZAJ ZAJĘĆ CZAS TRWANIA CENA
Rodzicielska z psychologiem 50 min 150 zł
Z programem terapeutycznym SAZ dla dzieci z autyzmem 60 min 300 zł
Logopedyczna 50 min 150 zł
Konsultacja psychiatryczna dzieci i młodzieży 30 min/60 min 300 zł/400 zł
Konsultacja z psychodietetykiem dziecięcym 50 min 150 zł

TERAPIE

RODZAJ ZAJĘĆ CZAS TRWANIA CENA
Psychologiczna 50 min 130 zł
Psychoterapia 50 min 150 zł
Integracji sensorycznej 50 min 120 zł
Przetwarzania słuchowego WARNKE 50 min 100 zł
SAZ 50 min 90 zł
Tomatis – cykl 14 spotkań 14 x 40-80 min 1700 zł
Fizjoterapia 50 min 120 zł
Logopedyczna 50 min 100 zł
Neurologopedyczna 50 min 150 zł
Trening Umiejętności Społecznych 50 min 60 zł