PROCES DIAGNOSTYCZNY

Autyzm to całościowe zaburzenie rozwoju dziecka, a pierwsze jego objawy pojawiają się przed 3 rokiem życia. Zdarza się, że już w okresie niemowlęcym rodzice zauważają, że ich dziecko rozwija się inaczej. Pierwsze zauważalne symptomy to najczęściej: opóźniony rozwój mowy, trudności we wchodzeniu w relację z innymi ludźmi, stereotypowe zachowania i zabawy (np. machanie rączkami, szeregowanie zabawek), brak umiejętności naśladowania, niewykonywanie prostych poleceń, niewystarczający kontakt wzrokowy.
Prawidłowa diagnoza, postawiona na wczesnym etapie rozwoju, a następnie wczesna, intensywna terapia są kluczowe dla jak najlepszego funkcjonowania dziecka w domu i w przedszkolu a później także w szkole i w życiu dorosłym.
Zgodnie ze standardami międzynarodowymi diagnoza pod kątem autyzmu prowadzona powinna być przez zespół wykwalifikowanych specjalistów (diagnoza interdyscyplinarna) przy użyciu obiektywnych narzędzi diagnostycznych. W skład naszego zespołu każdorazowo wchodzi lekarz psychiatra dziecięcy.
Wszyscy nasi diagności posiadają doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem oraz przeszkoleni są w zakresie narzędzia ADOS-2, które aktualnie stanowi złoty standard diagnostyczny.
Dbamy o to, by wszystkie niezbędne spotkania przebiegały w spokojnej, przyjaznej dla dziecka i rodzica atmosferze. W przypadku, gdy po postawieniu przez naszych specjalistów diagnozy, niezbędne okaże się objęcie dziecka specjalistyczną pomocą nie pozostaniecie Państwo sami. W razie potrzeby pokierujemy Państwa do odpowiednich instytucji, przygotujemy program terapeutyczny i obejmiemy dziecko i całą rodzinę opieką terapeutyczną.

TERAPIA

Program dla dzieci z trudnościami rozwojowymi
Dla dzieci z postawioną diagnozą autyzmu i zespołu Aspergera, a także innymi zaburzeniami rozwojowymi opracowujemy i prowadzimy programy pracy indywidualnej. Są to intensywne programy terapeutyczne, które umożliwiają dziecku nabywanie nowych umiejętności oraz niwelowanie sfer deficytowych. Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub,na późniejszych etapach, w diadzie lub niewielkiej grupie z rówieśnikiem dziecka, a programy opracowujemy na bazie najnowszej wiedzy i technik z zakresu stosowanej analizy zachowania. Dodatkowo otrzymujecie Państwo wsparcie terapeuty prowadzącego, który regularnie omawia z rodzicami poczynione postępy, wymienia się uwagami i obserwacjami, udziela instruktażu do pracy w domu. Podczas pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju (w tym autyzmem i zespołem Aspergera) niezwykle ważna jest intensywność i systematyczność oddziaływań terapeutycznych. Rekomendujemy, aby zajęcia terapeutyczne odbywały się 5 razy w tygodniu; jednak częstotliwość spotkań dostosowujemy każdorazowo do możliwości i potrzeb dziecka i rodziców.

Program nakierowany jest na rozwijanie kompetencji kluczowych:

  • nawiązywanie współpracy, wyrażanie swoich potrzeb
  • mowa i komunikacja
  • naśladowanie
  • umiejętności społeczne
  • umiejętności poznawcze