Nasz zespół tworzą otwarci na Państwa problemy i potrzeby, wykwalifikowani psychologowie i pedagodzy. Regularnie podnosimy swoje kwalifikacje, aby zapewniać osobom korzystającym z naszych usług jak najlepsze wsparcie.

mgr Dominika Reglińska

psycholog, neuroterapeuta, trener Metody Warnkego, praktyk Metody Tomatisa I i II stopnia

Ukończyła studia magisterskie na wydziale psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu indywidualnej terapii trudności szkolnych w języku polskim oraz w języku angielskim, jak również zajęć grupowych dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Swoje umiejętności doskonali uczestnicząc w licznych szkoleniach, m.in.: EEG-Biofeedback, Metoda Warnkego (I i II stopień), Stosowana Analiza Zachowania (szkolenie 3-modułowe), Terapia Ręki, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Mediacje rówieśnicze oraz szkolenia z zakresu Metody Krakowskiej (Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania, Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji), prowadzenie „Szkoły dla Rodziców”.

W KID Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym zajmuje się diagnozą i terapią trudności szkolnych, prowadzi terapię Metodą Tomatisa oraz terapię Metodą Warnkego. Realizuje warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli oraz terapię behawioralną małych dzieci.

mgr Karolina Podrażka

psycholog, neuroterapeuta, trener Metody Warnkego, praktyk metody Kids Skills, praktyk Metody Tomatisa I i II stopnia

Absolwentka studiów magisterskich na wydziale psychologii UG oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu neuroterapii EEG-Biofeedback oraz indywidualnej terapii trudności szkolnych i emocjonalnych. Swój warsztat poszerza uczestnicząc w różnorodnych szkoleniach m.in.: EEG-Biofeedback (I i II stopnia), Metoda Warnkego (I i II stopnia), Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu, KidsSkills.

W KID Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym prowadzi zajęcia krótkoterminowej terapii psychologicznej w nurcie TSR, prowadzi terapię Metodą Tomatisa, terapię Metodą Warnkego, diagnozę psychologiczną oraz konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli.

mgr Anna Wosińska

psycholog, arteterapeuta, neuroterapeuta, trener Metody Warnkego

Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim. Jest absolwentką studiów podyplomowych z zakresu: zarządzania oświatą, surdotyflopedagogiki, arteterapii i terapii ruchowej. Ukończyła liczne szkolenia między innym: EEG-Biofeedback, Metoda Warnkego, kurs Analizy Transakcyjnej I i II stopnia, kurs z zakresu Integracji Sensorycznej I stopnia, kurs Szkoła rodziców i wychowawców, Diagnoza i terapia dziecka z niepełnowartościowym systemem nerwowym, Terapia rodzin i poradnictwo rodzinne, Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne, szkolenie z zakresu wiedzy na temat narkomanii i HIV/AIDS i inne.

Wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzicami i dziećmi wykorzystuje w naszym Centrum podczas diagnozy psychologicznej, konsultacji i indywidualnych spotkań terapeutycznych dla dzieci z trudnościami w nauce.

mgr Natalia Pazdro

logopeda, neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji, audiolog ogólny, trener Metody Warnkego

Studia I-go stopnia ukończyła na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z tytułem logopedy i audiologa ogólnego. Tytuł magistra uzyskała na Uniwersytecie Gdańskim ze specjalizacją wczesnej interwencji logopedycznej. Jest absolwentką neurologopedycznych studiów podyplomowych.

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, a swoje kwalifikacje stale poszerza uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i szkoleniach m.in. Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania czy Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz.

W KID Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym zajmuje się diagnostyką i terapią logopedyczną oraz rehabilitacją zaburzeń słuchu.

Andrzej Pawełko

mgr Andrzej Pawełko

pedagog specjalny, psycholog, mediator, ekonomista

Ukończył liczne studia magisterskie (pedagogika specjalna – resocjalizacja UG, psychologia SWPS Warszawa, ekonomia UG) oraz podyplomowe (Studia Podyplomowe z zakresu Etyki , Studium Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii, Studia Podyplomowe Literacko – Artystyczne, Studia Podyplomowe – Psychologia w sporcie, Studia Podyplomowe – Mediacje Sądowe i Pozasądowe. Uczestnik różnorodnych szkoleń między innymi: „Spójrz inaczej na agresję”, „Techniki zapamiętywania”, „Zarządzanie stresem”, „Asertywność”, „Zarządzanie sobą w czasie”, „Negocjacje”, „Komunikacja i perswazja”, szkolenie na temat profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W naszym Centrum wykonuje diagnozę pedagogiczną i prowadzi grupy socjoterapeutyczne oraz rozmowy indywidualne z dziećmi i młodzieżą szkolną.

mgr Monika Jabłońska

pedagog (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej), trener Metody Warnkego

Studia ukończyła na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. Systematycznie doskonali swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach, m.in.: Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym-terapia pedagogiczna, Metoda Warnkego, Aktywne formy pracy w nauczaniu przedszkolnym i zintegrowanym, Wstępny kurs dramy, ,Przyjaciele Zippiego (uprawnienia do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi), Metoda dobrego startu, Metoda ruchu rozwijającego wg. Weroniki Sherborne. W naszym centrum prowadzi terapię percepcji słuchowej, mowy i prawidłowej pisowni z wykorzystaniem metody Warnkego oraz grupę „Kalejdoskop emocji” – zajęcia mające na celu doskonalenie umiejętności społecznych oraz lepsze radzenie sobie z emocjami.

MGR Adrianna Kasprzyk

nauczyciel, pedagog specjalny w zakresie WWR, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki

Ukończyła Pedagogikę Wczesnej Edukacji ze specjalnością terapia pedagogiczna na Uniwersytecie Gdańskim oraz studia magisterskie z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Akademii Ateneum w Gdańsku. Aktualnie w trakcie studiów podyplomowych „Diagnoza, terapia i pomoc psychologiczno- pedagogiczna” oraz „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołem Aspergera”. Swoje umiejętności doskonali uczestnicząc w licznych szkoleniach, m. in.: Terapia behawioralna dzieci z autyzmem (3 stopnie), Diagnoza i terapia ręki (1 i 2 stopień), Trener metod relaksacyjnych, Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne, Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP, Wykorzystanie oprogramowania MÓWIK w terapii osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi, ADOS- 2 Diagnoza kliniczna.

Na co dzień pracuje w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym Superkids w Rumi, gdzie prowadzi zajęcia terapeutyczne z dziećmi z autyzmem w oparciu o model stosowanej analizy zachowania (SAZ)

W KID Centrum Psychologiczno- Pedagogicznym prowadzi indywidualne terapie długoterminowe z zakresu terapii pedagogicznej (zajęcia korekcyjno- kompensacyjne) oraz terapii ręki. Zajmuje się również diagnozą dzieci ze spektrum autyzmu.

Magdalena Pstrągowska

Logopeda, pedagog

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, ukończyła pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, pedagogikę społeczną, a także podyplomowe studia logopedyczne.
Zwolenniczka nauczania przez zabawę oraz prowadzenia terapii opartej na relacji. Swoje umiejętności i warsztat pracy stale poszerza uczestnicząc w różnego rodzaju warsztatach i szkoleniach były to m.in. warsztaty naukowo-szkoleniowe Fizjologicznej Terapii Miofunkcjonalnej prof. dr hab. Danuty Pluty-Wojciechowskiej, terapia miofunkcjonalna w zaburzeniach artykulacyjnych, Autyzm – Terapia Dzieci Powyżej 5 roku życia. Propozycje wsparcia Dziecka i Rodziny.
W KID Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym zajmuję się terapią dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i komunikacji oraz trudnościami artykulacyjnymi.

Maja Stefaniszyn

Psycholog, trenerka TUS I i II stopnia

Ukończyła studia magisterskie na wydziale psychologii Uniwersytetu SWPS w Sopocie.
Obecnie kontynuuje naukę na studiach podyplomowych z Seksuologii Klinicznej.
Ukończyła szkolenia m.in: trenera umiejętności społecznych I i II stopnia, kurs edukatora seksualnego, animatora czasu wolnego.
Swoje doświadczenie zdobywała m.in: w ośrodku  interwencji kryzysowej oraz specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w Gdyni. Prowadziła cykl zabaw dla dzieci i młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. Prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku.
Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, w spektrum autyzmu oraz z innymi zaburzeniami rozwojowymi.

Aktualnie pracuje w KID Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym jako psycholog w przedszkolu „Junior” oraz w Poradni psychologiczno- pedagogicznej w Rumi. Zajmuje się diagnozą psychologiczną dotyczącą oceny rozwoju dziecka, przyczynami trudności szkolnych, trudnościami emocjonalnymi dziecka, prowadzi konsultacje dla rodziców oraz zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych.

PATRYCJA DĄBROWSKA

Absolwentka psychologii klinicznej oraz studentka ostatniego roku edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

W trakcie studiów podyplomowych z psychologii przywództwa. Trener Treningu Umiejętności Społecznych.
Na co dzień pracuje w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym „SuperKids” w Rumi, gdzie prowadzi zajęcia, oraz terapię z dziećmi z spektrum autyzmu w oparciu o model Stosowanej Analizy Zachowań (SAZ).
Swą praktykę pracy z dziećmi rozpoczęła w wieku 14 lat współpracując z gromadą zuchową w Związku Harcerstwa Polskiego. Była drużynową zuchową, aktualnie pełni funkcję Instruktora ZHP. Wielokrotnie była komendantką wyjazdów i biwaków harcerskich.
W KID Centrum Psychologiczno- Pedagogicznym prowadzi terapię psychologiczną, zajęcia TUS, konsultacje z rodzicami oraz letnie grupy terapeutyczne.

mgr Monika Strehlau-Kamińska

pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta ręki

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, ukończyła pedagogikę specjalną z oligofrenopedagogiką, studia
podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz edukację i terapię osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Najważniejsze kursy i szkolenia: trener TUS, terapia motoryki ręki ( 1 i 2 stopnia), Stosowana Analiza Zachowania (szkolenie 3-modułowe), instruktor ds. uzależnień (roczny kurs kwalifikacyjny), terapia przez sztukę, Metoda Krakowska ( symultaniczno- sekwencyjna nauka czytania, wspomaganie procesów myślenia, programowanie języka), praca z dzieckiem z FASD, zarządzanie zachowaniami trudnymi w autyzmie oraz wiele innych form doskonalenia zawodowego. Pracuje w nurcie pozytywnej terapii behawioralnej oraz w oparciu o założenia Metody Krakowskiej.

W poradni KID, zajmuje się długoterminową terapią indywidualną dzieci trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, wyzwaniami rozwojowymi, prowadzi także zajęcia podwyższające kompetencje emocjonalne dzieci oraz konsultacje dla rodziców. Zajmuje się także diagnozą funkcjonalną małego dziecka.

mgr Joanna Jaworska

psycholog, specjalista terapii SAZ

Ukończyła studia magisterskie na wydziale psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii oraz tworzeniu programów dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Odbyła staż w Princeton Child Development Institute w USA. Prowadziła szkolenia z różnorodnych zagadnień Stosowanej Analizy Zachowania. Kształciła teoretycznie i praktycznie nauczycieli, rodziców, terapeutów pracujących z osobami z autyzmem na terenie Polski. Również wykładała na studiach podyplomowych „Stosowana Analiza zachowania-terapia spektrum zaburzeń autystycznych”.

W KID Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym zajmuje się diagnozą, terapią dzieci ze spektrum autyzmu oraz konsultacjami dla rodziców dzieci z trudnościami w rozwoju.

Paulina Biedroń

pedagog specjalny, surdopedagog, oligofrenopedagog, trener Metody Warnkego

Studia pedagogiczne ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim. Aktualnie pracuje w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym w Gdyni, gdzie na co dzień prowadzi zajęcia terapeutyczne z dziećmi w oparciu o model stosowanej analizy zachowania (SAZ). Stale doskonali swój warsztat pracy poprzez udział w superwizjach. Bierze także udział w licznych szkoleniach i warsztatach m.in. dotyczących pisania programów terapeutycznych dla dzieci z trudnościami rozwojowymi.

W KID poradni zajmuje się terapią indywidualną i grupową dla dzieci z autyzmem i innymi trudnościami rozwojowymi.

dr n.med. Agata Cichoń-Chojnacka

specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, terapeuta systemowy

Po zakończonych studiach medycznych rozpoczęła specjalizację w kierunku psychiatrii wieku rozwojowego. Kolejnym krokiem były studia z zakresu oddziaływań psychoterapeutycznych w wieku rozwojowym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz trzyletni kurs „Systemowe rozumienie rodziny” ważny dla diagnostyki oraz terapii dzieci i rodzin. Od 2016 roku przewodniczy Gdyńskiemu Centrum Diagnozy i Terapii FASD. W naszym centrum dr. Cichoń-Chojnacka przeprowadza jednorazowe konsultacje lekarskie oraz zajmuje się diagnozą zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży.

mgr Maja Mamżyńska

psycholog, terapeuta, praktyk metody Kids Skills

Studia magisterskie na kierunku psychologia ukończyła na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Sopocie. Obecnie poszerza swoją wiedzę na studiach podyplomowych z zakresu edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu. Ukończyła liczne szkolenia m.inTerapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (I i II stopień), Kids Skills – Dam radę i Jestem z Ciebie dumny, Zrozumieć mutyzm wybiórczy- podejście praktyczne oraz Trening Umiejętności Społecznych. 

W KID Poradni prowadzi konsultacje z rodzicami, diagnozę psychologiczną oraz indywidualne spotkania terapeutyczne z dziećmi. 

mgr Aneta Parczyńska

psycholog

Jest absolwentką studiów psychologicznych na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych: Surdopedagogika oraz Uważność i Współczucie. Ukończyła także liczne szkolenia z zakresu diagnozy i pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rodzicami, między innymi w obszarze Terapii Krótkoterminowej, Systemu Wewnętrznej Rodziny, NVC (Porozumienie bez przemocy), Szkoły dla rodziców, Rodzicielstwa Bliskości i in. Jest trenerem Uważności i Współczucia, coachem.
W poradni KID prowadzi diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży oraz konsultacje dla rodziców z zakresu trudności wychowawczych.

lek. Ewelina Łuszczak

Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży

Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży. Na co dzień pracuję w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku oraz w tamtejszej Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, ale doświadczenie zawodowe zdobywałam również w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla Młodzieży w Gdańskim Centrum Zdrowia oraz w Poradni dla Osób z Autyzmem przy ul. Chopina w Gdańsku.

Moim pacjentom poświęcam zawsze wiele serca i każdy z nich jest dla mnie w pewien sposób wyjątkowy. Staram się być uważna na ich potrzeby i otwarta na wspólne poszukiwanie optymalnych rozwiązań problemów, z którymi się borykają.

Szczególnie bliska jest mi perspektywa moich nastoletnich pacjentów. Wiem, że jest to dla nich ważny, ale i czasami bardzo trudny etap w życiu. Dlatego, jeśli tylko pozwalają i tego potrzebują, to zawsze jestem gotowa towarzyszyć im i wspierać w wędrówce ku dorosłości.

mgr Beata Gawenda-Kulczak

pedagog, socjoterapeuta

Ukończyła studia magisterskie na wydziale  pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego oraz studia podyplomowe z zakresu „Socjoterapii” na PWSH, odbyła kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej, ukończyła Akademię Coachingu Petrichor oraz szkolenie z Mediacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz w prowadzeniu indywidualnej terapii trudności w czytaniu i pisaniu. Prowadzi w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży z zakresu: komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie z trudnymi emocjami, efektywnego uczenia się, twórczego myślenia, doskonalenia relacji rówieśniczych, profilaktyki zachowań ryzykownych. Prowadzi zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym oraz wykłady psychoedukacyjne dla rodziców np. Jak pracować z uczniem z dysleksją w domu?, Jak utrzymać dobre relacje z nastolatkiem? Szkolenia własne: praca z dziećmi z zaburzeniami zachowania, praca z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, praca z dziećmi w świetlicach socjoterapeutycznych, I° Kinezjologii Edukacyjnej dr P. Dennisona, problematyka związana z Alkoholowym Zespołem Płodowym, prawa dziecka . Nauczyciel dyplomowany.
W KID Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym zajmuje się diagnozą trudności szkolnych, prowadzi indywidualne konsultacje dla rodziców.

 width=

MGR Dorota Styn

Psycholog, trener TUS I i II stopnia

Absolwentka studiów magisterskich na wydziale psychologii Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Aktualnie w trakcie całościowego 4-letniego szkolenia z zakresu psychoterapii psychodynamicznej rekomendowanego przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Ukończyła I Stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), jest trenerem umiejętności społecznych I i II stopnia oraz trenerem kontroli złości.
Swoje doświadczenie zdobywała m.in.: w ośrodku leczenia uzależnień dla dorosłych, placówce wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz w ośrodku terapeutycznym dla młodzieży przejawiającej ryzykowne zachowania związane z używaniem substancji psychoaktywnych.
Na co dzień pracuje jako psycholog z młodzieżą w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej (Dom Dziecka).
W poradni KID prowadzi konsultacje z rodzicami, indywidualne spotkania terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą oraz zajęcia TUS.

mgr Patrycja Trawicka

pedagog, terapeuta

Z wykształcenia jest pedagogiem specjalnym i terapeutą Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Studia I-go i II-go stopnia ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim. Jest terapeutą ręki, trenerem grafomotoryki, a także trenerem umiejętności społecznych (TUS). Ukończyła kurs z Ruchu Rozwijającego W. Sherborne i trzy stopniowy kurs terapii behawioralny. Jest miłośniczką Metody Krakowskiej i ukończyła wiele szkoleń z zakresu tej metody.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w placówce montessoriańskiej, przedszkolu specjalnym, szkole integracyjnej.
W KID Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym zajmuje się prowadzeniem Treningu Umiejętności Społecznych z dziećmi.