W ramach naszej działalności prowadzimy diagnozę i terapię małego dziecka oraz zajęcia wspierające potencjał rozwojowy maluszków. Staramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania i wątpliwości zaniepokojonych rodziców. Spotkania w naszej Poradni odbywają się w przyjaznej atmosferze- pracujemy z dzieckiem poprzez budowanie relacji i zabawę.

Proponujemy m.in.:

 • diagnozę małego dziecka, która obejmuje ocenę rozwoju psychoruchowego a w przypadku dzieci od 3 roku życia także ocenę poziomu intelektualnego
 • diagnozę gotowości szkolnej
 • diagnozę w zakresie autyzmu oraz całościowych zaburzeń rozwoju
 • inne w zależności od potrzeb rodziców (ocena fizjoterapeuty, logopedy)

Rodziców małych dzieci zapraszamy na:

Terapie małego dziecka, które prowadzimy w naszej poradni to:

 • terapia logopedyczna
 • terapia integracji sensorycznej
 • terapia przetwarzania słuchowego metodą Tomatisa
 • przyjazna terapia trudności w zachowaniu
 • terapia ręki
 • fizjoterapia
 • terapia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (m.in. terapia pedagogiczna, stosowana analiza zachowania)
 • zajęcia grupowe dla dzieci (TUS)

W naszej poradni prowadzimy także bezpłatne zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka. Przyjmujemy na WWR dzieci w wieku od urodzenia do rozpoczęcia edukacji szkolnej na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju z Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.