Terapia behawioralna, zwana inaczej Stosowaną Analizą Zachowania, jest metodą pracy terapeutycznej, która wykorzystuje prawa uczenia się. Jest to metoda bardzo skuteczna w pracy z dziećmi. W szczególności wykorzystywana do pracy z dziećmi najmłodszymi. Zastosowanie znajduje także w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem lub innymi zaburzeniami rozwojowymi ,mającymi problemy w nabywaniu i rozwijaniu nowych umiejętności, komunikowaniu się, lub takimi, które doświadczyły trudnych sytuacji życiowych.

Celem terapii behawioralnej jest uczenie dzieci istotnych umiejętności i zachowań adaptacyjnych po to, by były niezależne i mogły aktywnie uczestniczyć w życiu codziennym. Pracujemy więc nad umiejętnościami komunikacyjnymi, poznawczymi oraz społeczno-emocjonalnymi. Istotna w tej formie terapii jest również praca nad redukowaniem zachowań niepożądanych, tak zwanych zachowań trudnych, które negatywnie wpływają na funkcjonowanie dziecka. Nauka wszystkich ważnych umiejętności oparta jest na różnorodnych wzmocnieniach, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Dzięki nim nauka jest przyjemniejsza, a dziecko bardziej zmotywowane do nabywania nowych kompetencji.

W naszym Centrum dla każdego podopiecznego tworzymy indywidualny program terapeutyczny, uzgodniony z rodzicami i dostosowany do poziomu rozwoju i możliwości dziecka. W terapii wykorzystujemy elementy Metody Krakowskiej i terapii ręki, opierając się na modelu terapeutycznym Smart Hand Model.