Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne Dominika Reglińska z siedzibą 84-230 Rumia ul.Piłsudskiego 41h/2.
  • Dane osobowe zbierane na stronie internetowej www.kidpsycholog.pl (imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail) przetwarzane są jedynie w celu udzielania informacji na temat oferty KID Centrum oraz odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda na wykonanie wyżej wymienionych czynności.
  • Wyżej wymienione dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
  • W/w dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
  • Ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych i ich sprostowania, gdy zachodzi taka konieczność, a także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  • Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Zbierane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne Dominika Reglińska.