Logopeda w powszechnym rozumieniu czuwa nad piękną artykulacją dzieci, czyli koryguje wady wymowy. Swoją uwagę skupia na czynnikach, które mogą zaburzać rozwój komunikowania się tj: rozumienia mowy, słuchu, sposobie oddychania, budowie anatomicznej aparatu mownego i rozwoju motorycznego. Jeśli jest taka konieczność sugeruje rodzicom konsultacje ze specjalistami np. laryngologiem, ortodontą, fizjoterapeutą.

Terapia logopedyczna w zależności od potrzeb dziecka obejmuje usprawnianie aparatu mownego, ćwiczenia percepcji słuchowej, wywoływanie głosek lub korygowanie zdeformowanych dźwięków oraz rozwijaniu kompetencji językowych.

Terapią logopedyczną objęte są te dzieci, u których stwierdzono zaburzenie lub zakłócenie w rozwoju mowy.

Aby zapobiec nieprawidłowemu rozwojowi mowy należy zwrócić się do logopedy ze specjalizacją wczesnej interwencji, który wspomaga rozwój mowy u dzieci w okresie noworodkowym, niemowlęcym i przedszkolnym