Konsultacje to spotkania mające na celu swobodną rozmowę o dziecku, doświadczanych przez niego i rodzinę problemach i trudnościach, ale też zasobach i mocnych stronach. To czas na przedstawienie problemu oraz wzajemne poznanie się. Podczas rozmowy przeprowadzamy szczegółowy wywiad diagnostyczny oraz wspólnie zastanawiamy się nad najlepszym dla dziecka i rodziców rozwiązaniem sytuacji. Bazując na potrzebach i zasobach rodziny proponujemy różnego rodzaju rozwiązania. Niekiedy poszerzamy spotkanie konsultacyjne o diagnozę lub propozycję terapii. Spotkanie ma na celu wzajemne poznanie i przedstawienie sytuacji. W pierwszym spotkaniu uczestniczą tylko rodzice lub opiekunowie dziecka.

Niekiedy konsultacje mają formę spotkań psychoedukacyjnych (doskonalimy wtedy np. umiejętności wychowawcze) i prowadzone są równolegle do terapii dziecka.