NOWOŚĆ!
Metoda Tomatisa  

Czytaj więcej

O nas

Pokonujemy problemy w nauce

KID Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna powstało z myślą o wszechstronnym wspomaganiu prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Naszym celem jest niesienie profesjonalnej pomocy w pokonywaniu trudności w sferze poznawczej i emocjonalnej.

Działaniami obejmujemy głównie dzieci, młodzież i ich rodziców, ale wsparcie znajdą u Nas również osoby dorosłe. Nasz zespół tworzą otwarci na Państwa problemy i potrzeby, wykwalifikowani psychologowie i pedagodzy.

Czytaj więcej

W ramach naszej działalności
prowadzimy:

 • Diagnozę psychologiczno-pedagogiczną

  np. funkcjonowania emocjonalnego, gotowości szkolnej, przyczyn niepowodzeń szkolnych m.in. dysleksja, dyskalkulia

 • Porady i konsultacje dla rodziców

 • Indywidualną terapię dla dzieci i młodzieży ukierunkowaną na pokonywanie trudności edukacyjnych i emocjonalnych

  Metoda Warnke, EEG-biofeedback, terapia matematyczna, arteterapia, psychoterapia,
  terapia logopedyczna

 • Grupowe zajęcia dla dzieci i młodzieży

  m.in. socjoterapia, zajęcia stymulujące rozwój gotowości szkolnej

 • Szkolenia dla rodziców i nauczycieli

Małe dziecko (0-6 lat)

Prowadzimy diagnozę i terapię małego dziecka oraz zajęcia wspierające potencjał rozwojowy maluszków. Staramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania i wątpliwości zaniepokojonych rodziców. Spotkania w naszej Poradni odbywają się w przyjaznej atmosferze- pracujemy z dzieckiem poprzez budowanie relacji i zabawę.

Czytaj więcej

Trudności szkolne

Korzystając z najnowszych osiągnięć z dziedziny psychologii i pedagogiki oraz bazując na terapiach wykorzystujących nowoczesne technologie pomagamy wykorzystać potencjał dziecka oraz pokonać trudności.

Czytaj więcej

Sfera społeczno-emocjonalna

Umiejętność regulowania własnych emocji, adekwatna samoocena oraz umiejętności społeczne, to cechy, dzięki którym życie z innymi i wśród innych ludzi jest przyjemne, a także przynoszące wszystkim korzyści. Dzieci doświadczające trudności w tym obszarze wymagają pomocy osób dorosłych. W naszej Poradni znajdziecie Państwo kompleksowe wsparcie w zakresie diagnozy trudności społeczno-emocjonalnych a w razie potrzeby również opiekę terapeutyczną.

Czytaj więcej

Szkolenia

w przygotowaniu

Czytaj więcej

Diagnoza i terapia autyzmu

Autyzm to całościowe zaburzenie rozwoju dziecka, a pierwsze jego objawy pojawiają się przed 3 rokiem życia. Zdarza się, że już w okresie niemowlęcym rodzice zauważają, że ich dziecko rozwija się inaczej. Pierwsze zauważalne symptomy to najczęściej: opóźniony rozwój mowy, trudności we wchodzeniu w relację z innymi ludźmi, stereotypowe zachowania i zabawy (np. machanie rączkami, szeregowanie zabawek), brak umiejętności naśladowania, niewykonywanie prostych poleceń, niewystarczający kontakt wzrokowy.

Czytaj więcej

WWR

W naszym przedszkolu prowadzone są zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka. Przyjmujemy na WWR dzieci w wieku od urodzenia do rozpoczęcia edukacji szkolnej na podstawie opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Z zajęć WWR mogą korzystać także dzieci spoza naszego przedszkola.
Wczesne Wspomaganie Rozwoju to kompleksowe działania zespołu specjalistów z różnych dziedzin nauki: psychologii, pedagogiki, fizjoterapii czy logopedii mające na celu wyrównanie rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością.

W ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju wykorzystujemy różnorodne formy terapeutyczne.

Zainteresowanych rodziców/opiekunów zachęcamy do kontaktu. Nabór na zajęcia trwa przez cały rok do wyczerpania miejsc.

Partnerzy

Jesteśmy dumni ze współpracy z:

Kontakt

Oddział I w Rumi

ul.Dąbrowskiego 17 lok. 4

Oddział II w Rumi

ul. Piłsudskiego 41H/2

Oddział w Gdyni

ul. Sandomierska 5b/4

Telefon

+48 535 456 312

E-mail

kontakt@kidpsycholog.pl