NA CZYM POLEGA TERAPIA TOMATISA?

W ludzkim ciele to ucho odbiera najwięcej informacji sensorycznych. Nasz mózg ponad 80% stymulacji zawdzięcza właśnie zmysłowi słuchu. Stymulacja aktywności mózgu z jednej strony, a z drugiej – pozytywne oddziaływanie na jego plastyczność to przyczyny, które wyjaśniają skuteczność Metody Tomatisa® w licznych obszarach zastosowania. Gdy zaburzone jest słuchanie (uwaga słuchowa), wpływa to na cały układ słuchowy. Układ słuchowy to najważniejszy integrator sensoryczny naszego ciała. Działając u podstaw procesu odbioru i integracji informacji zmysłowych, Metoda Tomatisa® pomaga stymulować mózg i redukować problemy wynikające z nieprawidłowości w uwadze słuchowej. Wiążąc ze sobą psychologię, anatomię i fizjologię, Metoda Tomatisa® czerpie z dokonań neuronauki i nauk kognitywnych.
Muzyka i głos są traktowane w tej metodzie w szczególny sposób, gdyż wspierają aktywne słuchanie, czego efektem jest poprawa koncentracji, kreatywności, wzrost zdolności językowych i komunikacyjnych, a także zwiększenie potencjału poznawczego i rozwoju psychoruchowego.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA TERAPII TOMATISA

Z metody Tomatisa powinny skorzystać przede wszystkim osoby z zaburzeniami uwagi słuchowej, których najczęstszymi objawami są:

 • problemy z utrzymaniem koncentracji,
 • niewyraźne pismo,
 • trudności z czytaniem,
 • problem z odtwarzaniem dźwięków,
 • niezrozumienie poleceń,
 • nadwrażliwość,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • zaburzenia przetwarzania sensorycznego,
 • jąkanie,
 • słaba przyswajalność języków obcych.

Bardzo często terapię Tomatisa wykorzystuje się także w celu poprawy samopoczucia, relaksu i odprężenia. Dostarczenie bodźców słuchowych pozwala na odprężenie oraz dostarczenie właściwej dawki energii. Dzieje się tak, ponieważ słuch jest skorelowany z układem limbicznym. Bodźcowanie słuchowe skutecznie przyczynia się do regulowania poziomu napięcia, stresu oraz radzenia sobie w trudnych stanach emocjonalnych.
Terapia Tomatisa jest także pomocna w przypadku wspierania terapii autyzmu, zespołu Aspergera, ADHD czy dziecięcego porażenia mózgowego. Zaobserwowano, że stosowanie tej metody edukacyjnej znacząco zwiększa zainteresowanie otoczeniem oraz chęć do komunikowania się.

PRZECIWSKAZANIA DO STOSOWANIA TERAPII TOMATISA

Terapia Tomatisa jest metodą naturalną i nieinwazyjną, jednak nie w każdym przypadku może być stosowana. Przeciwwskazaniami do stosowania terapii słuchowej są:

 • choroby psychiczne;
 • padaczka;
 • leczenie silnymi lekami, zwłaszcza psychotropowymi;
 • zaburzenia błędnika;
 • niektóre choroby uszu;
 • przewlekły ból głowy.

PRZEBIEG TERAPII TOMATISA

Terapeuta Tomatisa przeprowadza wywiad oraz dobiera odpowiednie programy słuchowe. Pacjent zakłada specjalne słuchawki, które przewodzą dźwięk drogą powietrzną oraz kostną, dzięki czemu intensywnie stymulują korę mózgową.

Optymalna terapia Tomatisa wygląda następująco:

 • spotkanie wstępne,
 • 14 dni sesji słuchowych,
 • przerwa 4-6 tygodni,
 • spotkanie ewaluacyjne,
 • 14 dni sesji słuchowych,
 • przerwa 6-8 tygodni,
 • spotkanie ewaluacyjne,
 • 14 dni sesji słuchowych,
 • spotkanie podsumowujące.

Sesje trwają od 40-80 minut, odbywają się od poniedziałku do soboty. Bardzo ważne jest codzienne uczestnictwo w spotkaniach. Pomiędzy sesjami należy zrobić kilkutygodniową przerwę. Przerwy można nazwać „fazami przyswajania” efektów metody. Po przerwie odbywa się ewaluacja efektów i rozmowa poprzedzająca kolejny cykl treningu słuchowego.

EFEKTY TERAPII TOMATISA

Efekty są zauważalne zarówno przez rodziców, jak i terapeutów. Jest to szczególnie widoczne u dzieci – wyraźnie lepsza jest uwaga słuchowa, a tym samym umiejętności związane z uczeniem się i skupieniem uwagi. Poprawie ulegają zdolności komunikacyjne, jakość wypowiedzi, zrozumienie czytanych tekstów czy pamięć. Zaobserwowano także obniżenie poziomu frustracji dzieci, wyciszenie, wzrost poczucia bezpieczeństwa.
Trening Tomatisa jest rekomendowany także dla osób dorosłych. Może to być sposób na wyciszenie u osób z nerwicą, stanami lękowymi, a także narażonymi na ciągłe działanie czynników stresowych. Metoda może być stosowana u kobiet w ciąży.