EEG-biofeedback (neurofeedback) to nowoczesna metoda terapii, której celem jest poprawa funkcjonowania człowieka poprzez korzystną zmianę pracy jego mózgu. Dzięki mechanizmowi biologicznego sprzężenia zwrotnego pacjent otrzymuje sygnały o stanie fizjologicznym swojego mózgu – może więc modyfikować funkcje, które normalnie nie podlegają świadomej kontroli. Umożliwia to wzmacnianie lub hamowanie określonych fal mózgowych odpowiedzialnych za rozmaite czynności. Ta metoda terapii wykorzystuje naturalną zdolność mózgu do uczenia się.

Podczas treningu sensor EEG umieszczony na głowie pacjenta rejestruje informacje o funkcjonowaniu mózgu. Dane te przesyłane są do komputera, który za pomocą dźwięku lub sygnałów wizualnych nagradza prawidłowe wzorce fal mózgowych. Pacjent otrzymuje na bieżąco informacje zwrotne i dzięki temu hamuje lub wzmacnia określone fale mózgowe, ucząc się poprawnego funkcjonowania. W ten sposób doskonalić może m.in. umiejętność koncentracji uwagi, relaksacji, kontroli emocji w sytuacjach stresujących.

Metoda EEG-biofeedback doskonale sprawdza się w pracy z dziećmi i dorosłymi. Na treningi zapraszamy przede wszystkim uczniów:

  • mających gorsze wyniki w nauce, mimo wysokiej inteligencji,
  • z nadruchliwością i impulsywnością (także ADHD),
  • z trudnościami w koncentracji uwagi (także ADD, ADHD, dysleksja),
  • z trudnościami w kontrolowaniu negatywnych emocji,
  • doświadczających nadmiernego stresu (np. podczas wystąpień publicznych, w sytuacjach egzaminacyjnych),
  • chcących nauczyć się świadomej, efektywnej relaksacji,
  • pragnących poprawić funkcjonowanie swojego mózgu i zwiększyć jego wydajność.

Skuteczność treningów EEG-biofeedback została potwierdzona naukowo. Z powodzeniem stosowane są w redukowaniu objawów nadruchliwości i impulsywności (np. w ADHD), niwelowaniu zaburzeń koncentracji i uwagi ( m.in. ADD, trudności w uczeniu się), terapii zaburzeń emocjonalnych. Zastosowanie znajdują także w leczeniu chorób o podłożu neurologicznym np. udar mózgu, epilepsja, tiki.

EEG-biofeedback jest metodą bezpieczną i nie wywołuje efektów ubocznych.