W naszym Centrum nieustannie stawiamy na rozwój. Nasi stali podopieczni oraz ich rodzice na bieżąco obserwują zmiany zachodzące w placówce. Działania te obejmują nie tylko kwestie remontowe, ale przede wszystkim rozwój kompetencji zespołu terapeutycznego oraz nawiązywanie współpracy z nowymi specjalistami. To wszystko powoduje, że stajemy się placówką bardziej atrakcyjną dla szerszej grupy odbiorców oraz możemy pomagać większej liczbie podopiecznych. Co nas niezmiernie cieszy.

Dlatego też w naszej ofercie pojawiły się:

  • diagnoza małego dziecka w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu – dzięki współpracy ze specjalistą psychiatrii dzieci i młodzieży dr. n. med. Agatą Cichoń-Chojnacką (dawniej Lenart)
  • świetnie wyposażona sala do integracji sensorycznej (SI) oraz fizjoterapii dla dzieci potrzebujących wsparcia w sferze koordynacji ruchowej lub wzrokowo-ruchowej
  • terapia trudności emocjonalnych oraz terapia behawioralna – od teraz bardziej dostępne!
  • socjoterapia nie tylko dla najmłodszych podopiecznych

Na tym nie poprzestajemy. Prosimy o czujność. Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby i oczekiwania.

 

 

Polityka Ochrony Dzieci Przed Krzywdzeniem

aleastudio